Эрүүл хүний лабораторийн шинжилгээний үзүүлэлтийн лавлах хэмжээ

 

1.    Биохимийн шинжилгээ

Нэр

Хуучин нэгжээр

Шилжүүлэх коэффициент

СИ нэгжээр

1
2
3
4
Нийт уураг

6,5-8,7 мг/%

10

65-87 г/л

Альбумин

3,4-5,1 мг/%

10

34-51 г/л

Альбумин
47-61 %
 1 глобулин
2-4 %
 2 глобулин
6-12 %
глобулин
7-13 %
 глобулин
15-26 %
А/Г коэффициент
1,2
Мочевин ийлдэст:

             шээсэнд

10-50 мг/%

20-35 г/24 цаг

0,357

3,33-8,32 ммоль/л

333-583ммоль/л/24 цаг

Креатинèí
            эр:
            эм:
            шээсэнд:

0,6-1,2 мг/%

2,4-5,7 мг/%

250-750мг/24цаг
59
59

200-420 мммоль/л

140-340ммоль/л

1,5-4,5 ммоль/л/24 цаг

Тимолын сорил

0-6 нэгж

0-6 нэгж

Сулема

1,6-2,2 мл

1,6-2,2 мл

Билирубин
            Нийт:
            Шууд:
            шуудбус:

0,3-1,2 мш/%

0,05-0,25мг/%
0,2-1,0мг/%
17,104
17,104
17,104

5,13-20,5 мкмоль/л

0,86-4,3 мкмоль/л

3,4-17,1 мкмоль/л

АсАТ /ГОТ/
            эр:
            эм:
0,1-0,64мкмоль/сек/л
0,1-0,64мкмоль/сек/л
60
60
0-37 U/L
0-31 U/L
АлАТ /ГПТ/
            эр:
            эм:
0,1-0,76мкмоль/сек/л
0,1-0,76мкмоль/сек/л
60
60
0-42 U/L
0-32 U/L
ГГТФ   эр:
            эм:
10-47 U/L
7-30 U/L
Лактатдегидрогеназа /ЛДГ/

225-450 U/L

Хүчиллэг фосфотаза  Эр:

                     Эм:
0,4,7 U/L
0-,7 U/L
Креатинфосфокиназа /КФК/
24-190 U/L
Шүлтлэг фосфотаза   Эр:

                      Эм:
80-306 U/L
64-306 U/L
Амилаза
            Цусанд:
            Шээсэнд:
0-220 U/L
<1000 U/L
Сахар
75-115мг/%
0,0555

3,5-5,55 ммоль/л

Сиалын хүчил
0,14-0,18нэгж
1

0,14-0,18 нэгж

Нийт липид
300-800мг/%
0,01
3-8 г/л
Холестерин

0-200 мг/%

0,0253
0-5,7ммоль/л
Триглицерид

0-150 мг/%

0,0114

0-1,71 ммоль/л

ИНЛП /HDL/
            Эр:
            Эм:
55 мг/%
65 мг/%
0,026
0,026

1,43 ммоль/л

0,69 ммоль/л

БНЛП /LDL/

150 мг/%

3,5 ммоль/л

Төмөр
            Эр:
            Эм:
59-148мкг/%
37-148мкг/%
0,179
0,179

10,6-28,3 мкмоль/л

6,6-26,0 мкмоль/л

Натри

135-150 мэкв/л

135-150 ммоль/л

Кали

3,6-5,5 мэкв/л

3,6-5,5 ммоль/л

Кальци
8,1-10,4мг/%
0,25

2,02-2,6 ммоль/л

Магни

1,9-2,5 мг/%

0,42

0,8-1,0 ммоль/л

Хлор

335-383 мг/%

0,283

95,108 ммоль/л

Фосфор

2,5-5,0 мг/%

0,322

0,81-1,61 ммоль/л

2.    Гематологийн шинжилгээ

Нэр

Хуучин нэгжээр

Шилжүүлэх коэф-

фициент

СИ нэгжээр

Гемоглобин
             эр:
             эм:
13-16 мг/%
11-14 мг/%
10
10
130-160 г/л
110-140 г/л
СОЭ
             эр:
             эм:
1-10 мм/цаг
2-12 мм/цаг
1-10 мм/цаг
2-12 мм/цаг
Эритроцит
             эр:
             эм:
4*106/мкл-5*106/мкл
3,7*106/мкл-4,7*106/мкл
4*1012/л-5*1012
3,7*1012/л-4,7*1012
Лейкоцит
4*103/мкл-8*106/мкл
4*109/л-8*109
Лейкограмма
    базофил
    эозинфил
    п/я нейтрофил
    с/я нейтрофил
    лимфоцит
    моноцит
0-1  %
0-5 %
0-6 %
45-70 %
18-40 %
2-9 %
0-2  %
0-5 %
0-6 %
45-70 %
18-40 %
2-9 %
Тромбоцит
180*103/мкл-320*103/мкл
180*109/л-320*109
Ретизулоцит
1-10 %
0,1
0,1-1,0 %
Цус урсах хугацаа /Дьюк/
4 мин
Цус бүлэгнэж        эхлэх:
      дуусах:
2 мин 30 сек
5 мин 30 сек

3.    Гемостазиограмма

Үзүүлэлт
Лавлах хэмжээ
Нэгж
ГАТ:        10-2
                10-6
15
35
Сек
Сек
АВР
50
Сек
АПТВ
36
Сек
Протромбины индекс
80-100
%
Тромбины хугацаа
8-14
Сек
Фибриноген
2-4
г/л
Ретракци
36
%
Фибринолиз
15
%
ЛЭФ
6
Минут
Этанолын сорил
/-/
Ортофенантролейны сорил
/-/
Лебетоксийн сорил
/-/

4.    Иммунологийн шинхжилгээ

Үзүүлэлт
Лавлах хэмжээ
Нэгж
АСЛО
/-/ буюу <200
IU/ml
RF
/-/
CRP
/-/
Jg G
1479±140
мг/%
Jg A
228±21
мг/%
Jg M
170 ± 14
мг/%
lE
/-/
AHA
/-/
HBsAg
/-/
Anti – HBsAg
/-/
Anti – HBcAg
/-/
HBeAg
/-/
Anti – HBeAg
/-/
Anti – HCV
/-/
Т лимфоцит:
                     Тх эс
                     Тс эс
                     Тх/Тс харьцаа
57± 5
44±4
3
%
%
В лимфоцит
11±0,97
%
Фагоцитоз
50±4
%
Софилис  тест
/-/

5.    Миелограмма

Үзүүлэлт
Лавлах хэмжээ /%/
Бласт
0,1-1,1
Миелобласт
0,2-1,7
Промиелоцит
1,0-4,1
Миелоцит
7,0-12,2
Метамиелоцит
8,0-15,0
Савхан бөөмт нейтрофил
12,8-23,7
Тасархай бөөмт нейтрофил
13,1-24,1
Эозинфил
0,5-5,8
Базофил
0-0,5
Эритробласт
0,2-1,1
Пронормобласт
0,1-1,2
Нормобласт базофил
1,4-4,6
Нормобласт полихроматофиль
8,9-16,9
Нормобласт оксифиль
0,8-5,6
Лимфоцит
4,3-13,7
Моноцит
0,7-3,1
Плазмацит
0,1-1,8
Мегакариоцит
0,3-0,5
Лейкоцит – эритроцитийн харьцаа
4/1
Нейтрофилийн төлжилтийн индекс
0,6-0,8
Эритроцитийн төлжилтийн индекс
0,8-0,9

6.    Шээсний шинжилгээ

Үзүүлэлт
Лавлах хэмжээ
Хувийн жин
1015-1025
РН
6,0
Уураг
/-/
Сахар
/-/
Ацетон
/-/
Цөсний пигмент
/-/
Гемосидерин
/-/
Нитрит
/-/
Эритроцит
0-1х/т
Лейкоцит
0-4х/т
Эпители:
                Хавтгай
                Шилжвэр
                Бөөрний
0-4х/т
0-1х/т
0
Цилиндр:
               Гиалин
               Зернист
               Восковид
0-1х/т
0
0

7.    Амбурже /шээсний 1’V-нд/

Эритроцит
0-1000
Лейкоцит
0-2000
Цилиндр
0

8.    Нечипоренко /1мл шээсэнд/

Эритроцит
0-1000
Лейкоцит
0-2000
Цилиндр
0

 

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

 • Биохимийн шинжилгээний үзүүлэлтийн сахарын лавлах хэмжээг буруу бичжээ. Хэвийн хэмжээ нь 4,2-6,4 ммоль/л байдаг, таны оруулсан хэмжээгээр бол олон хүмүүс өөрсдийгөө сахартай гэж бодож эхлэхээр байна. Баярлалаа

 • соэ-ний талаар оруулая яагаад ийм бага хэмжээг нормал гэж үзээд байдаг юм бол Эмнэлгийн шинжилгээн дээр хүртэл нормал нь 2-12 гэж байна. Гэтэл бусад эх сурвалжууд дээр шал өөр байна.Жишээ нь 50-аас дээш насний эрэгтэй хүнийх 20-оос бага бол хэвийн гэж байна. Энийг тайлбарлаад өгөөч. Хийж байгаа арга хэрэгсэл нь өөр байдаг юм болов уу гэтэл хэмжих нэгж нь адилхан л мм/цаг байх юм.
  СОЭ
  ESR Normal Results
  For adults (Westergren method):
  Men under 50 years old: less than 15 mm/hr
  Men over 50 years old: less than 20 mm/hr
  Women under 50 years old: less than 20 mm/hr
  Women over 50 years old: less than 30 mm/hr
  For children (Westergren method):
  Newborn: 0 to 2 mm/hr
  Newborn to puberty: 3 to 13 mm/hr
  Note: mm/hr = millimeters per hour

Холбоотой мэдээ

Шинэ мэдээ

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. ЦАХИМ ЭМЧ ХХК